Jól teljesített az ASTRASUN Solar Nyrt. a tőzsdére lépés évében

Jól teljesített az ASTRASUN Solar Nyrt. a tőzsdére lépés évében

Eddigi működésének talán legfontosabb évét zárta 2022-ben az ASTRASUN Solar Nyrt. Az elsősorban naperőművek tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozó vállalat 2022 végén vezette be a törzsrészvényeit a Budapesti Értéktőzsde középvállalatokra specializált piacára, a BÉT Xtend-re, ezzel megteremtve a lehetőségét a további növekedésnek. A tőzsdére lépés előkészületi munkálatai mellett a társaság koncepciózus építkezést folytatott a core tevékenységeit illetően is, amely az előzetesen publikált pénzügyi eredményeiben is megmutatkozott. Ha a tavaly évközben akvirált leányvállalatok egész évi teljesítménye kimutatásra kerülhetett volna a cégcsoport beszámolójában, úgy a konszolidált árbevétel meghaladta volna az 1,4 milliárd forintot, míg az EBITDA az árbevétel 66%-át, azaz több mint 940 millió forintot tett volna ki. Mindez megteremti az alapot ahhoz, hogy az idén 10 éve a megújulóenergia-piacon tevékenykedő ASTRASUN Solar Nyrt. – immáron tőzsdén jegyzett vállalatként – meghatározó megújuló-kapacitást építsen ki külföldön.

Közzétette a 2022. évre vonatkozó előzetes pénzügyi jelentését az ASTRASUN Solar Nyrt. A nyilvános működési feltételeknek való megfelelés nyomán a cégcsoport-struktúra csak az üzleti év végére rendeződött. Az év második felében végrehajtott akvizíciók és apportok számviteli szempontból megfelelő kezelése miatt a 2022. évi konszolidált beszámoló még nem vehette figyelembe az új leányvállalatok egész éves működésének eredményét. Így a beszámoló szerinti konszolidált árbevétel mintegy 700 millió forint, az EBITDA értéke csaknem 280 millió forint (az árbevétel mintegy 40%-a), az adózott eredmény -108,3 millió forint volt.

Annak érdekében, hogy a befektetők megfelelő képet kaphassanak a cégcsoport valós árbevétel- és eredménytermelő képességéről, az üzleti jelentés proforma számai betekintést engednek abba, hogy miként alakultak volna ezek az adatok, ha valamennyi leányvállalat egész éves teljesítménye szerepelt volna a beszámolóban: a konszolidált árbevétel meghaladta volna az 1,4 milliárd forintot, 940 millió forint (az árbevétel 66%-a) feletti EBITDA és több mint 143 millió forintos adózott eredmény mellett.

A társaság jelentős, 1,4 milliárd forintnyi pénzeszközzel rendelkezik, amely nagy mértékben hozzájárul a növekedési célok eléréséhez egy olyan tőkeigényes ágazatban, mint amilyen a megújulóenergia-piac is. Valamint a likvid pénzállomány jobb finanszírozási feltételekhez is hozzásegítheti a társaságot. A pénzügyi eredményekben továbbá jelentős mértékű értékcsökkenés látható, amely ugyanakkor hosszú távon kedvezőbb feltételeket teremt a társaság számára.

Az ASTRASUN Solar számára kivételes volt a tavalyi év, hiszen decemberben bevezettük a vállalat részvényeit a BÉT Xtend piacára, és apportáltuk az addig önállóan működő leányvállalatokat a vállalatba. Így a korábban 5 leánycégből álló cégcsoport további 11 leánycéggel bővült 2022-ben. A számviteli előírások mentén konszolidált pénzügyi eredmények ezáltal nem feltétlenül tükrözik a vállalat valós teljesítményét, hiszen nem tudtuk figyelembe venni az év második felében csatlakozó leányvállalatok egész éves eredményét. A cégcsoport hosszú távú, nyereséges működését ugyanakkor az árbevétel mellett a proforma jelentés alapján számított 10%-os nettó profitráta, illetve az EBITDA több mint 66%-os teljesítménye is bizonyítja” – kommentálta az előzetes pénzügyi eredményeket dr. Keresztes Attila, az ASTRASUN Solar Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

A 2022-es év gondos szakmai munkájának eredményeként a vállalat 2023 elején szerződést kötött az Ikarus autóbuszgyártóval egy tulajdonosi körbe tartozó Műszertechnika-Holding Zrt.-vel, valamint utóbbi cégcsoport részeként az IK Metál Kft.-vel, annak érdekében, hogy közösen fejlesszen – a hazai piacon egyedülálló módon – olyan tartószerkezeteket, amelyek kifejezetten a naperőművi projektekhez szükségesek. A létrejövő közös vállalat célja, hogy európai szinten is jegyzett tartószerkezet-gyártóvá váljon.

A magyarországi, jelenleg 37 naperőműből álló portfóliója tekintetében a tavalyi évben a cégcsoport benyújtotta az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére a Szabadegyházára tervezett, közel 11,7 MW kapacitású naperőmű közcélú villamos hálózati csatlakozására vonatkozó tervét, amelyet az áramszolgáltató az idei év elején jóvá is hagyott. Ezzel a vállalat megkezdhette a 38. naperőművi projekt kivitelezését, amely várhatóan évi 16 ezer MWh villamos energia termelésére lesz alkalmas.

„2022-ben jelentős lépéseket tettünk annak érdekében, hogy földrajzi és technológiai értelemben is diverzifikáljuk a tevékenységünket. Lévén, hogy vállalatunk elsősorban nem magyarországi, hanem nemzetközi versenyzőként tekint magára, fejlesztéseink és terjeszkedésünk fókuszában is egyértelműen az Európai Unió áll. Jól mutatja ezt az is, hogy egyedülálló módon mozgunk az egyes uniós tagállamok különféle piacain. Arra számítunk, hogy ezirányú erőfeszítéseink 3-5 éves időtávon pénzügyi tekintetben is látványos eredményeket hozhatnak” – mondta el dr. Keresztes Attila elnök-vezérigazgató.

Az ASTRASUN Solar Nyrt. a 2022-es évben a különböző lehetséges projektek feltérképezése mellett a kutatás-fejlesztési tevékenységre, a legújabb trendeknek megfelelő technológiák felkutatására is nagy hangsúlyt fektetetett. Ennek eredményeként létrejött egy kutatás-fejlesztési megállapodás az Óbudai Egyetem Műszaki Karával. Továbbá, felismerve a zöld energiatárolásban rejlő jelentős potenciált, a vállalat egy olyan komplex pilot projektet is kidolgozott, amely a különböző megújuló és nem megújuló technológiák innovatív ötvözésével a hazai és később a nemzetközi piacokon is alkalmazható lesz energiatárolásra, hálózat-kiegyenlítésre és egyéb elsődleges energiahordozók termelésére.

Az elmúlt években következetesen dolgoztunk azon, hogy olyan átfogó és lukratív üzleti stratégiát alakítsunk ki, amely a tavalyihoz hasonló turbulens években is támogatja a növekedésünket. Emellett a tőzsdei jelenlétünket illetően is határozottak a terveink: szeretnénk mielőbb átlépni a szabályozott piac Standard kategóriájába, ezzel is növelve a részvényesi értéket. Ezen célkitűzésünk eléréséhez lényeges lépés volt az, hogy elnyertük a BÉT által meghirdetett GINOP támogatást, amely hozzájárul az itthon is unikálisnak számító, egyben a társaságunk értékét növelő és alátámasztó ESG-minősítés megszerzéséhez” – tette hozzá a cégvezető.