Elkészült az ASTRASUN Solar Nyrt. fenntarthatósági jelentése és stratégiája

Elkészült az ASTRASUN Solar Nyrt. fenntarthatósági jelentése és stratégiája

Az ASTRASUN Solar Nyrt. 2023 tavaszán elnyerte a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) támogatását az "ESG Pilot - tanácsadási program az ASTRASUN Solar Nyrt.-nél" a GINOP-1.1.7-17-BÉT-6 (továbbiakban: BÉT ESG program) pályázata keretében. A május 31-én lezárult pályázati program keretében az ASTRASUN Solar Nyrt. szakmai partnerének a BDO Magyarország ESG Tanácsadó Kft.-t jelölték meg, amely tanácsadó cég elkészítette a budapesti értéktőzsdén jegyzett vállalat Global Reporting Initiative (GRI) standardizált fenntarthatósági jelentését a vállalat 2022-es évben végzett környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tevékenységére vonatkozóan. Továbbá elkészítették a vállalat Fenntarthatósági stratégiáját is, amely a társaság rövid, közép és hosszú távú fenntarthatósági céljait mutatja be. Az elkészült fenntarthatósági jelentés révén az ASTRASUN Solar Nyrt. iránytűt kapott arra vonatkozóan, hogy milyen irányba haladhat tovább annak érdekében, hogy javuljon a vállalat ESG-transzparencia szintje.

A pályázati program célja

Az ASTRASUN Solar Nyrt. azzal a céllal nyújtotta be jelentkezését az "ESG Pilot - tanácsadási program az ASTRASUN Solar Nyrt.-nél" GINOP-1.1.7-17-BÉT-6 pályázatára, hogy a vállalat megismerkedjen az ESG-alapú vállalati működéssel, és a fenntarthatóságot beépítse a hosszú távú vállalati stratégiájába. Az ESG-tanácsadás keretében a projekt egyrészt a BÉT által kialakított ESG-módszertant hivatott tesztelni, másrészt ennek révén az ASTRASUN Solar Nyrt. a versenyképességének növelését is erősíteni kívánja.

A május 31-én lezárult program során az ASTRASUN Solar Nyrt. szakmai partnere, a BDO Magyarország ESG Tanácsadó Kft. elkészítette a vállalat ESG jelentését, valamint ESG stratégiáját, amelyek hozzájárulnak a transzparens vállalati működéshez. A fenntarthatósági célok kitűzése és megvalósítása, valamint ezek folyamatos kommunikálása ugyanis reputációs előnnyel is jár az ASTRASUN Solar Nyrt. számára, mivel a fogyasztók, munkavállalók és a partnerek számára is egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság.

Az ESG-tanácsadás során elkészült dokumentumok emellett azt a célt is szolgálják, hogy az ASTRASUN Solar Nyrt. iránytűt kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen irányba kellene tovább haladnia annak érdekében, hogy javuljon a vállalat ESG-transzparencia szintje.

„A core tevékenységünk révén az ASTRASUN-nál elkötelezettek vagyunk a megújuló energia hasznosítása iránt, ugyanakkor szeretnénk, ha a működésünk egyéb területein is minél tudatosabban, még inkább ESG-kompatibilis módon végeznénk a munkánkat. Emellett úgy gondolom, hogy a befektetőink, partnereink, megrendelőink és a kollégáink felé is rendkívül erős értéket képvisel az, ha hathatós lépéseket teszünk annak érdekében, hogy csökkentsük a karbonlábnyomunkat, továbbá, hogy minél inkább felelős vállalatként működjünk” – mondta el dr. Keresztes Attila, a társaságunk elnök-vezérigazgatója az ESG-program kapcsán.

Az ESG-átvilágítás eredményei

A projektben alkalmazott ESG módszertan 30 indikátort tartalmazott, amely az ASTRASUN ESG adatgyűjtési modelljének alapját képezte. Az elérhető indikátorok száma, valamint a BDO Magyarország ESG Tanácsadó Kft. átvilágítása nyomán a vállalat átfogó képet kapott arra vonatkozóan, hogy jelenleg hogyan áll az ESG alapú vállalati működést tekintve.

A projekt során összefoglaló készült a lényegességi elemzésről, amelyben az ASTRASUN Solar Nyrt. számára releváns fenntarthatósági témák kerültek azonosításra. Átvilágításra került továbbá, hogy az ESG egyes dimenziói mentén milyen fejlettségi szinttel rendelkezik a vállalat, illetve az irányítási rendszer ESG-kompatibilitása is elemzésre került. A projekt keretében meghatározásra került az is, hogy a BÉT ESG-módszertan indikátorai közül a hiányzó mutatók elérésének érdekében milyen lépéseket szükséges tennie a vállalatnak.

Az ESG tanácsadás keretében elkészítésre került a vállalat ESG jelentése és ESG stratégiája a BÉT ESG-módszertan segítségével.

Az ESG stratégiában bemutatásra került, hogy az ASTRASUN az ENSZ 17 Fenntartható Fejlődési Céljához (SDG – Sustainable Development Goals) milyen módon járul hozzá, valamint meghatározásra kerültek a vállalat rövid, közép és hosszú távú céljai is. 

  1. Az ASTRASUN rövid távú célkitűzése a Zöld Energia Sziget projekt keretében kifejlesztett innováció piacra jutása, egy oktatási központ létrehozása, valamint egy benchmarking elemzés elvégzése az ESG-ben rejlő lehetőségek kihasználásának tekintetében. Ezen felül rövid távú célkitűzés a vállalat korrupcióellenes politikájának és felelős beszerzési politikájának megalkotása is.
  2. Középtávú célkitűzés a vállalat szennyező anyag kibocsátásának mérése a teljes értékláncban, valamint a munkavállalók naprakész tudása érdekében folyamatos képzések biztosítása a legújabb technológiák terén.
  3. Az ASTRASUN távlati céljai közé tartozik egy saját napelem gyártási modul kialakítása, valamint belföldi és külföldi akvizíciók megvalósítása.

A projekt keretében az ASTRASUN útmutatót kapott arra vonatkozóan, hogy milyen területeken fejlődhet a jövőben az ESG alapú vállalati működést tekintve. Valamint átfogó képet kapott arra vonatkozóan is, hogy jelenleg hogyan áll ESG fejlettségi szintet tekintve.

Az ASTRASUN Solar Nyrt. fenntarthatósági jelentése itt érhető el teljes egészében!

A Fenntarthatósági stratégiát pedig itt találja!